"combine approaches" — Słownik kolokacji angielskich

combine approaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejścia kombajnu
  1. combine czasownik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The final compromise is expected to combine both approaches, diplomats said.

powered by  eTutor logo