"approach combined" — Słownik kolokacji angielskich

approach combined kolokacja
Popularniejsza odmiana: combine approaches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście połączyło
  1. combine czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The final compromise is expected to combine both approaches, diplomats said.

powered by  eTutor logo