ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"suggest an approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasugeruj podejście
  1. suggest czasownik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He suggested an approach that would make learning about peace more fun.

powered by  eTutor logo