"apply an approach" — Słownik kolokacji angielskich

apply an approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastosuj podejście
  1. apply czasownik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In this study, he applied scientific methods and a statistical analytical approach to the results of his students.