"take one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: take an approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś podejście
  1. take czasownik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But in some recent cases, the court has taken a different approach.