ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"offer an approach" — Słownik kolokacji angielskich

offer an approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproponuj nadejście
  1. offer czasownik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Republican leaders say they will offer a more responsible approach to the problem.

powered by  eTutor logo