"approach described" — Słownik kolokacji angielskich

approach described kolokacja
Popularniejsza odmiana: describe one's approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście opisało
  1. describe czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has described the party's approach as the way forward, rather than a return to the past.

    Podobne kolokacje: