"closest approach" — Słownik kolokacji angielskich

closest approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej wyrównane nadejście
  1. closest przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We haven't that much safety line, even at closest approach.

    Podobne kolokacje: