"approach stresses" — Słownik kolokacji angielskich

approach stresses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadejście podkreśla
  1. approach rzeczownik + stress czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pluralist approaches have stressed the need to look at actual decision-making.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo