"approach demonstrates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadejście dowodzi słuszności
  1. approach rzeczownik + demonstrate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These problems demonstrate how global approaches and agreements between nation states can demonstrate failure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo