"approach presents" — Słownik kolokacji angielskich

approach presents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadejście niesie ze sobą
  1. approach rzeczownik + present czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My approach is realistic and presents no risk to our taxpayers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo