"critical approach" — Słownik kolokacji angielskich

critical approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krytyczne podejście
  1. critical przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is well known for his critical approach to international law.

powered by  eTutor logo