"approach shows" — Słownik kolokacji angielskich

approach shows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście jest widoczne
  1. approach rzeczownik + show czasownik
    Luźna kolokacja

    The current professional approach is a credit to the sport and shows other English team sports the way forward.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo