"center approach" — Słownik kolokacji angielskich

center approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście centrum
  1. center czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He eliminated co-ed dorms and put an emphasis on a "values centered" approach in the classroom.