"approach employed" — Słownik kolokacji angielskich

approach employed kolokacja
Popularniejsza odmiana: employ an approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście zatrudniło
  1. employ czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    John was good at business and employed a modern approach to farming.