"employ an approach" — Słownik kolokacji angielskich

employ an approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystaj podejście
  1. employ czasownik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    John was good at business and employed a modern approach to farming.