"systems approach" — Słownik kolokacji angielskich

systems approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): systemy zbliżają się
  1. system rzeczownik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It takes a systems approach in order to improve the quality of learning.

    Podobne kolokacje: