"technical approach" — Słownik kolokacji angielskich

technical approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): techniczne podejście
  1. technical przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Farmingdale offers 36 academic programs that all have a a strong technical approach to learning.