"technological approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): techniczne podejście
  1. technological przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The potential growth of the paper recycling business is attracting some new technological approaches.