"approach suits" — Słownik kolokacji angielskich

approach suits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): garnitury podejścia
  1. approach rzeczownik + suit czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Such an approach suited Hopkins's style to perfection.

    Podobne kolokacje: