"approach complements" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uzupełnienia podejścia
  1. approach rzeczownik + complement czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Obviously, those two had their questionable motivations, but I thought their legal approach would complement our direct approach.

    Podobne kolokacje: