ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"approach helps" — Słownik kolokacji angielskich

approach helps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście pomaga
  1. approach rzeczownik + help czasownik
    Silna kolokacja

    They were hoping that an innovative approach might help increase student interest in the political process.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo