"approach results" — Słownik kolokacji angielskich

approach results kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyniki podejścia
  1. approach rzeczownik + result czasownik
    Zwykła kolokacja

    This approach has resulted in a number of activities which have a national orientation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo