"approach reduces" — Słownik kolokacji angielskich

approach reduces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście redukuje
  1. approach rzeczownik + reduce czasownik
    Zwykła kolokacja

    This approach can reduce total inventory management and shipping costs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo