ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"approach differs" — Słownik kolokacji angielskich

approach differs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście różni się
  1. approach rzeczownik + differ czasownik
    Zwykła kolokacja

    The approaches to study will differ according to the varying concerns.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo