"approach means" — Słownik kolokacji angielskich

approach means kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadejście oznacza
  1. approach rzeczownik + mean czasownik
    Zwykła kolokacja

    He concedes, however, that this approach can mean lost opportunities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo