"approach brings" — Słownik kolokacji angielskich

approach brings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście przynosi
  1. approach rzeczownik + bring czasownik
    Zwykła kolokacja

    I got scared and started thinking of all the advantages this new scientific approach to game management would bring about.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo