ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"approach changes" — Słownik kolokacji angielskich

approach changes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiany podejścia
  1. approach rzeczownik + change czasownik
    Zwykła kolokacja

    Our approach had changed the tone of the whole debate.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo