"strategic approach" — Słownik kolokacji angielskich

strategic approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strategiczne podejście
  1. strategic przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Getting to that point simply required a strategic approach to the problem.