"straightforward approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): proste nadejście
  1. straightforward przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the music school they take the straightforward approach.