"current approach" — Słownik kolokacji angielskich

current approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne podejście
  1. current przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    As I said, our current approach seems to be working.