"main approach" — Słownik kolokacji angielskich

main approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne podejście
  1. main przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The main approach to getting fathers to contribute has been to require them to pay child support.

    Podobne kolokacje: