"top-down approach" — Słownik kolokacji angielskich

top-down approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście odgórne
  1. top-down przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This alternative design may be based on management needs, a sort of top-down approach.

    Podobne kolokacje: