"conciliatory approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojednawcze nadejście
  1. conciliatory przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Taking a deep breath, he tried a more conciliatory approach.

    Podobne kolokacje: