"subtle approach" — Słownik kolokacji angielskich

subtle approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): subtelne podejście
  1. subtle przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In this case we've got to find a more subtle approach.

    Podobne kolokacje: