"creative approach" — Słownik kolokacji angielskich

creative approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twórcze nadejście
  1. creative przymiotnik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    In the long term, we will need a more creative approach to migration.