"possible approach" — Słownik kolokacji angielskich

possible approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): możliwe podejście
  1. possible przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This is not the only possible approach for the courts to adopt.