"Different Approach" — Słownik kolokacji angielskich

Different Approach kolokacja
Popularniejsza odmiana: different approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Inne Podejście
  1. different przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But in some recent cases, the court has taken a different approach.