"southern approach" — Słownik kolokacji angielskich

southern approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): południowe podejście
  1. southern przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, Army engineers were still interested in the southern approaches to the city.

    Podobne kolokacje: