"proactive approach" — Słownik kolokacji angielskich

proactive approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): proaktywne podejście
  1. proactive przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His national security strategy was devised to show a more proactive approach to failing states.

    Podobne kolokacje: