"hands-off approach" — Słownik kolokacji angielskich

hands-off approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście dające wolną rękę
  1. hands-off przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A Johnson administration would also likely take a hands-off approach to antitrust enforcement.

    Podobne kolokacje: