"standard approach" — Słownik kolokacji angielskich

standard approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): typowe podejście
  1. standard przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Years later, this would become the standard approach to video game storytelling.