"liberal approach" — Słownik kolokacji angielskich

liberal approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liberalne podejście
  1. liberal przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Only 10 percent wanted a more liberal approach to government.

    Podobne kolokacje: