"historical approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczne podejście
  1. historical przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I think it is high time to give up the historical approach.