"best approach" — Słownik kolokacji angielskich

best approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepsze podejście
  1. best przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He says the best approach is to let workers frame the policy.

    Podobne kolokacje: