"Western approach" — Słownik kolokacji angielskich

Western approach kolokacja
Popularniejsza odmiana: western approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zachodnie podejście
  1. western przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The four lines then enter together at the western approach to the station.