"Western world" — Słownik kolokacji angielskich

Western world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zachód
  1. western przymiotnik + world rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I wanted to buy them everything the Western world had to offer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo