"western approach" — Słownik kolokacji angielskich

western approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachodnie podejście
  1. western przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The four lines then enter together at the western approach to the station.