"promising approach" — Słownik kolokacji angielskich

promising approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapowiadając nadejście
  1. promising przymiotnik + approach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The new evidence, prosecutors said in the statement, might have allowed the lawyer "to adopt a more promising approach."