"promising start" — Słownik kolokacji angielskich

promising start kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapowiadając początek
  1. promising przymiotnik + start rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not a promising start in life, and look where he now stood.

    Podobne kolokacje: